✬ 5R Performance °// (( p5R/002 )) 2014.06.18 °// Zakład Karny w Wołowie

PROPERA PENTAROSA (op.1) №2


to owoc natchnionego współdziałania artystek o wieloletnim doświadczeniu na polu muzyki, sztuk wizualnych i sztuki programowania.


Eksperymentalny charakter projektu opiera się na łączeniu świadomości odkryć mechaniki kwantowej i materii audio-wizualnej.

Eksploruje w różnym stopniu zagadnienia akustyki sięgając do doświadczeń Pitagorasa nad stosunkami częstotliwości dźwięków, ciągu Fibonacciego i fenomenu przewodnictwa wibracyjno-akustycznego.

Propera Pentarosa jako spektakl audiowizualny inspirowana jest odkryciami współczesnej fizyki kwantowej, z jej teorią pola fraktalnego jako szczególnego rodzaju efektu interferencji. Pole to ma moc transformacji i manifestacji potencjału człowieka.

Stawiając hipotezę ad hoc dotyczącą przywrócenia muzyce jej tradycyjnej roli — medium łączącego różne wymiary istnienia i jej oddziaływanie terapeutyczne w skali mikro i makro — analizujemy symptomy wyłaniającego się nowego paradygmatu wiedzy.


przeczytaj więcej


PENTAROSA Performances

°// (( p5R/001 )) 2014.02.04 °// Live @ Gdańsk
°// (( p5R/002 )) 2014.06.18 °// Live @ Wołów
°// (( p5R/003 )) 2014.06.21 °// Live @ Ślęża

(( external )) Context

(( www.sw.gov.pl )) @ Zakład Karny w Wołowie
(( www.sw.gov.pl )) Zakład Karny w Wołowie
(( youtube )) Bad Boys Cela 425 (Planete DOC)

HoMe 5R °// FOR 5R °// ROS °// VA5R °// ° ° °